​kinorejisor

Emil Quliyev

​“Mənim ən çox sevdiyim janr dramdır.
Bu, bir növ ifşadır və tamaşaçının ruhunda əks-səda doğurur”